Uverejnenie výsledkov

volieb poslancovobecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva
a volieb starostu obce - primátoramesta - starostumestskejčasti1)

Miestna  - Mestská1)volebná komisia v Bretke, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1), ktoré sa konali 29. októbra 2022.

  1. Do Obecného - Mestského - Miestneho1)zastupiteľstva v Bretke boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana

 

  1. Csaba György, nezávislý kandidát
  2. Štefan Susányi, nezávislý kandidát
  3. Pavel Siman, nezávislý kandidát
  4. Viera Danková, PRINCÍP
  5. Zoltán Zula, nezávislý kandidát
  1. Za starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)Bretka
    bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana2)

MáriaVajda Susányi, nezávislý kandidát

 

V

Bretke

 

Dátum:

30.10.2022 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bretka dňa 29. 10. 2022

 

Kandidáti:

 

 

 

1.

Štefan Bíró, 45 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

 

 

 

 

2.

Štefan Seres, 43 r., šofér, Hlas - sociálna demokracia

 

 

 

 

3.

Mária Vajda Susányi, 35 r., účtovníčka, nezávislý kandidát

 

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Bretka dňa 29. 10. 2022

Kandidáti:

 

 

Štefan Bíró, 45 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

 

 

 

Štefan Danko, 63 r., dôchodca, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

 

 

 

Viera Danková, 46 r., robotníčka, Princíp

 

 

 

Csaba György, 36 r., samostatne hospodáriaci roľník, nezávislý kandidát

 

 

 

Mária Kutašová, 64 r., dôchodca, nezávislý kandidát

 

 

 

Alojz Lázók, 47 r., invalidný dôchodca, Strana rómskej koalície - srk

 

 

 

Pavel Siman, 43 r., živnostník, nezávislý kandidát

 

 

 

Štefan Susányi, 62 r., dôchodca, nezávislý kandidát

 

 

 

Henrieta Tóthová, 41 r., balička, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

 

 

 

Jozef Virág, 49 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

 

 

 

Zoltán Zula, 68 r., dôchodca, nezávislý kandidát

 

 

2022 - samospráva a VÚC

 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bretka, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňa 28.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo obce Bretka bude zložené z 5 poslancov, ktorí budú volení v volebného obvodu.

 

Zapisovateľka miestnej voľebnej komisie: Mgr. Görgeiová Renáta, tel.č.: 0908 963805, e-mail: grenata@centrum.sk


 

 

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcíhttps://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04