2022 - samospráva a VÚC

 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bretka, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňa 28.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo obce Bretka bude zložené z 5 poslancov, ktorí budú volení v volebného obvodu.

 

Zapisovateľka miestnej voľebnej komisie: Mgr. Görgeiová Renáta, tel.č.: 0908 963805, e-mail: grenata@centrum.sk


 

 

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcíhttps://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04