2020 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
 
Szavazati jog és választhatóság joga - magyar nyelvenInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku
 
Szavazati jog és választhatóság joga - magyar nyelvenInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku
 
Szavazati jog és választhatóság joga - magyar nyelvenInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku
 
Szavazati jog és választhatóság joga - magyar nyelven

Oznámenie o delegovaní člena a háhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka politických strán do miestnej okrskovej komisie:

 

poštou, osobne:

Obecný úrad Bretka

Bretka 33

980 46  

 

e-mail: obecbretka@centrum.sk


 

Adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

e-mail: obecbretka@centrum.sk

poštou, osobne: 

Obecný úrad

980 46  Bretka 33