2019 - Voľby do Europského parlamentu

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku

 

Oznámenie o delegovaní člena a háhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka politických strán do miestnej okrskovej komisie:

 

poštou, osobne:

Obecný úrad Bretka

Bretka 33

980 46  

 

e-mail: obecbretka@centrum.sk


 

Adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

e-mail: obecbretka@centrum.sk

poštou, osobne: 

Obecný úrad

980 46  Bretka 33