Zmluvy od 1. 9. 2015

November:

Dodatok číslo 2 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 2. 12. 2013

CASON CONSULTING  a. s
ul. SNP 11, Rimavská Sobota
IČO: 36597707
Obec Bretka
IČO: 00590754
Bretka 33
980 46  Bretka
 
Dátum podpisu:  11. 11. 2015
Dátum zverejnenia: 11. 11. 2015 
Dátum splatnosti od:  11. 11. 2015
Dátum splatnosti od:  31. 12. 2016
Dodatok č. 2 k budúcej kúpnej
zmluvy.
 doc048.jpg (484084)

 

 

Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 02.12.2013, Dodatku č. 1 k 

tejto zmluve zo dňa 31. 8. 2015 ako aj Dodatku č. 2 k tejto zmluve zo dňa 11. 11. 2015

CASON CONSULTING  a. s
ul. SNP 11, Rimavská Sobota
IČO: 36597707
Obec Bretka
IČO: 00590754
Bretka 33
980 46  Bretka
 
Dátum podpisu:  20. 11. 2015
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2015 
Dátum splatnosti od:  20. 11. 2015
Dátum splatnosti od:   
ukončenie platnosti zmlvy o 
uzatvorení kúpnej zmluvy a ich
dodakov.
Príloha.pdf

 

 

SEPTEMBER 2015

 

Dodatok číslo 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

FURA s. r. o.
IČO: 36211451
SNP 77, 
044 42  Rozhovce
Obec Bretka
IČO: 00590754
Bretka 33
980 46  Bretka
 
Dátum podpisu:  7. 9. 2015
Dátum zverejnenia: 7. 9. 2015 
Dátum splatnosti od:  1. 9. 2015
Dátum splatnosti od:   
Predmetom zmluvy je bezodplatný
prevod Didaktickej techniky.
doc040.pdf (30346)

 

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Kúpná zmluva

SLOVAK TELEKOM, a. s. 
IČO: 35763469
Bajkálská 28
817 62  Bratislava
Obec Bretka
IČO: 00590754
Bretka 33
980 46  Bretka
 
Dátum podpisu:  14. 9. 2015
Dátum zverejnenia: 15. 9. 2015 
Dátum splatnosti od:  14. 9. 2015
Dátum splatnosti od:   
Predmetom zmluvy je bezodplatný
prevod Didaktickej techniky.
 doc041.pdf (421164)
 

 

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Kúpná zmluva

SLOVAK TELEKOM, a. s. 
IČO: 35763469
Bajkálská 28
817 62  Bratislava
Obec Bretka
IČO: 00590754
Bretka 33
980 46  Bretka
 
Dátum podpisu:  14. 9. 2015
Dátum zverejnenia: 15. 9. 2015 
Dátum splatnosti od:  14. 9. 2015
Dátum splatnosti od:   
Predmetom zmluvy je bezodplatný
prevod Didaktickej techniky.

doc042.pdf (422479)

 

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Stredoslovenská energetika, a.s.
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 859/4B
010 47  Žilina
Obec Bretka
IČO: 00590754
Bretka 33
980 46  Bretka
 
Dátum podpisu:  9. 10. 2015
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2015
Dátum splatnosti od:  9. 10. 2015
Dátum splatnosti od:   
Predmetom zmluvy je bezodplatný
prevod Didaktickej techniky.

doc045.pdf (263234)