Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - číslo zmluvy NP 04 052 049

Ústav informácií a prognóz školstva
IČO: 239691
Staré grunty 52
842 44  Bratislava, SR
Obec Bretka
IČO: 00590754
Bretka 33
980 46  Bretka
Základná škola s VJM -
Alapiskola
Bretka 56
980 46 Bretka
Dátum podpisu:  15. 10. 2014
Dátum zverejnenia: 15. 10. 2014 
Dátum splatnosti od:  15. 10. 2014
Dátum splatnosti od:   
Predmetom zmluvy je bezodplatný
prevod Didaktickej techniky.
  doc044.pdf (201326)
 

 

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 22160/26110130083

Ústav informácií a prognóz školstva
IČO: 239691
Staré grunty 52
842 44  Bratislava, SR
Obec Bretka
IČO: 00590754
Bretka 33
980 46  Bretka
Základná škola s VJM -
Alapiskola
Bretka 56
980 46 Bretka
Dátum podpisu:  25. 9. 2013
Dátum zverejnenia: 25. 9. 2013 
Dátum splatnosti od:  25. 9. 2013
Dátum splatnosti od:  30. 11. 2018
Predmetom zmluvy je bezodplatný
prevod Didaktickej techniky.
zmluva2013.pdf (155688)

 

Darovacia zmluva B-2011/2413-710138299

Ústav informácií a prognóz školstva
IČO: 239691
Staré grunty 52
842 44  Bratislava, SR
Obec Bretka
IČO: 00590754
Bretka 33
980 46  Bretka
Základná škola s VJM -
Alapiskola
Bretka 56
980 46 Bretka
Dátum podpisu:  9. 3. 2013
Dátum zverejnenia: 9. 3. 2013
Dátum splatnosti od:   
Dátum splatnosti od:   
Darovacia zmluva vypočtovej techniky
do ZŠ Bretka
darovacia zmluva 2012.pdf (92328)

 

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní

 podniku č. 30/2011

SINEKO - AGRO s. r. o.
IČO: 36035165
Gemer 274
982 01   Tornaľa
Bretka 
obecný úrad
Bretka 33
980 46  Bretka
Dátum podpisu:  30. 10. 2011
Dátum zverejnenia: 30. 10. 2011
Dátum splatnosti od:  30. 10. 2011
Dátum splatnosti od:  01. 11. 2016
Nájom poľnohospodárských pozemkov SINEKO nájom.pdf (82355)