Súčastnosť

 

    Obec Bretka leží, v severovýchodnom výbežku Rimavskej kotliny pri sútoku rieky Slaná a Muráň, cca 10 km od Tornale a 30 km od Rožňavy. Stred obce leží v 195 m nad morom a chotár v rozpätí 184 - 311 m. Chotár sa rozprestiera na pahorkatine a poriečnej rovine, ktorá je ohraničená kaňonom. Zalesnená je len severná časť chotára. Prírodnému rámcu dominujú skalnaté bradlá (pri škôlke), prielom Muráňky a hôľne pahorkatiny.

Z prírodných krás sa v bezprostrednej blízkosti obce nachádza  krajinný výtvor Prielom Muráňa. Prielom Muráňky je pre svoju krasu, geomerfologickú, biologickú a zoologickú hodnotu vyhlásený za chránené územie (od r. 1980).  Tiahne sa od obce Meliata až po obec Bretka v dĺžke 3,5 km.

 Z hľadiska cestovného ruchu je atraktívna centrálna časť obce s kaplnkou sv. Andreja apoštola postavená v eklektickom historizujúcom slohu. Nachádza sa na skrasovatenom brale nad miestnou základnou školou. Medzi ďalšie pamiatky, ktoré si zaslúžia pozornosť záujemcov patrí baroková kúria z roku 1754. Ide o jednopodlažnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. Dispozícia je symetrická s ústrednou reprezentatívnou miestnosťou a bočnými miestnosťami, zaklenutými českými, kláštornými, pruskými a korýtkovými klenbami.

 Na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je v obci k dispozícii kultúrny dom. Z pravidelných kultúrnych akcií sa usporadúvajú deň detí, deň matiek a deň dôchodcov. Do budúcnosti plánuje obec zaviesť viacero pravidelných kultúrnych akcií, ako Dni obce, prípadne družobné kultúrne slávnosti s priľahlými obcami v Maďarskej republike.

V oblasti športových aktivít ponúka obec a jej okolie široké možnosti. V letných mesiacoch ide predovšetkým o horskú cyklistiku, pretože cez obec vedú dve cyklistické trasy. Značkové turistické trasy poskytujú vhodné využitie voľného času pre peších turistov. Milovníkom vody je k dispozícii termálne kúpalisko s dvomi bazénmi.