História

 

    Prvá písomná zmienka o obci Bretka sa datuje do roku 1286, kedy sa nazývala Beretka. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1291 je písomne doložený názov Berethke, z roku 1427 Berethke, z roku 1808 Beretka, z roku 1927 Bretka. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Beretke.

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Gemersko - malohontskú župu; pred rokom 1960 pod okres Šafárikovo, kraj Banská Bystrica; po roku 1960 pod okres Rimavská Sobota kraj Stredoslovenský.

Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Obec sa spomína od roku 1286, vznikla v 2. polovici 13. storočia vyčlenením z Čoltova. Vedľa Zemianskej Bretky zvanej aj Horná alebo Malá, vznikla Sedliacka Bretka, zvaná aj Dolná alebo Veľká. Za vojen koncom 17. storočia spustla, v roku 1720 tu žili len 2 želiari. Noví obyvatelia prišli z Hucína, Turčoka a Horehronia. V roku 1773 mala obec 16 urbárnikov a 6 želiarov, v roku 1828 mala obec 55 domov a 455 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a murárstvom. Po roku 1918 obyvatelia boli roľníci a poľnohospodárski robotníci. V roku 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Štátne Majetky boli založené na bývalom veľkostatku v roku 1949.