Náučný chodník Prielom Muráňa

Náučný chodník Prielom Muráňa bol otvorený pre verejnosť v roku 2010.

Nuáčný chodník nás prevedie malebnou kaňonovitou dolinou potoka Muráň v nenarušenom prírodnom prostredí. Zvláštnosťou doliny je jej zaujímavý vznik. Pred 2 milliónmi rokov potok tiekol na širokej štrkovo-piesčitej nive, kde vytváral výrazné ohyby, tzv. meandre. Neskôr sa psotupne zarezával do vápencového podložia pod štrkovou vrstvou, zachoval si však aj pôvodné meandre až dodne. Vápencový masív na oboch brehoch potoka odvodňoval prostredníctvom krasových prameňov. Zostali po nich jaskyne, ktoré sú svedkami etapotého prehľbenia doliny.

Územie je prírodnou rezerváciou na ploche 39,5 ha.

Dľžka trasy náučného chodníka 3,200 m, prevýšenie 66,5 m.

 

 

Projekt spolufinancovaný s:

 

Mapa na stiahnutie: NCH Prielom Muráňa2.pdf (1636075)