Výsledok VO na projekt: Kanalizácia a ČOV Bretka

17.12.2013 19:31

Výsledok VO na projekt: Kanalizácia a ČOV Bretka, si môžete chliadnuť po kliknutí na tento link:
www.obec-bretka.eu/samosprava/verejne-obstaravanie/