Verejné obstarávanie - Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka“

06.11.2017 14:34

Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

v zmysle  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

 

 https://www.obec-bretka.eu/samosprava/verejne-obstaravanie/

alebo v sekcií: Samospráva - Verejné obstarávanie

„Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka“zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)
„Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci
Bretka“