Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

15.07.2016 14:05

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávného kraja" - oznámenie o vydaní. 

Horeuvedený dokument si môžete stiahnuť:

scan0005.pdf (805411)