Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016–2020

24.05.2018 10:27

Týmto oznamujem občanom obce, že Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 09.05.2018 záverečné stanovisko o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016- 2020“. 

Dokument na stiahnutie:

Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016- 2020