VZN č. 5/2015 a 6/2015

23.10.2015 21:40

VZN č. 6/2015 o zápise dieťaťa do zš Bretka.pdf (301,7 kB)

VZN č. 5/2015 o náhrady v školských zariadeniach.pdf (384,9 kB)