VZN č. 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka

26.08.2015 20:08

Všeobecné závúzné nariadenie číslo 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka