Výzva nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely

11.12.2018 09:25

Výzva nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely

 

Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 14 ods. (5) zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. on ájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonom požiadal obec o zabezpečenie a vyvesenie výzvy na úradnej tabuli prístupnenej verejnosti. 

 

Dokument na stiahnutie: Upozornenie a výzva Okresného úradu