Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Bretka konaných dňa 10. 11. 2018

11.11.2018 09:16
   V ý s l e d k y
 
 
volieb do orgánov samosprávy obce Bretka konaných dňa 10.11.2018

 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce:
 
1. Anna Giczeiová s počtom hlasov 135;
 
2. Štefan Seres s počtom hlasov 84.
 
 
Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Bretke boli zvolení :
 
Volebný
obvod
Poradové
číslo
Meno a priezvisko
kandidáta
Počet
platných
hlasov
1 1. Štefan Susányi 131
1 2. Zoltán Zula 118
1 3. Štefan Bíro 117
1 4. Ján Karnók 93
1 5. Margita Györgyová 77
       
 
 
 

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Volebný
obvod
Poradové
číslo
Meno a priezvisko
kandidáta
Počet
platných
hlasov
1 1. Alojz Lázók  75
1 2. Ildikó Gazsiová 73
1 3. Štefan Danko  64
1 4. Ondrej Tóth 48
1 5. Eleonóra Tóthová 39
       

 

Počet zapísaných voličov: 306

Počet vydaných obálok: 230

Počet platných hlasov: 219

Volebná učasť: 75,16%