Výpočet vytriedania komunálnych odpadov

26.02.2019 09:49

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za kalendárny rok 2018

 
V ........................., ...........................
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok .....
 
Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a
doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni
vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok .... je ...........
 
.................................... obec

V Bretke, 26. 2. 2019.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a

doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni

vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 6,85 %.Viac tu: https://www.obec-bretka.eu/samosprava/informacie-o-zbere-komunalneho-a-separovaneho-odpadu-z-domacnosti-rok-2012/a2018-vytriedenie-odpadov/