Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka

13.06.2022 15:00

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka