Voľby do VUC

03.07.2017 18:30

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

 

Informácia pre voliča

Tájékoztatás a választók részére