Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 - Výsledky

16.11.2014 11:58

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce.

 

V našej obci sa zistili nasledovné výsledky:

Počet volebných okrskov: 1

Počet osôb zapísaných v zozname voličov:   289

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:   231

Počet odovzdaných obálok:                          231

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:  227

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  229

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce:

Anna Giczeiová                     185 hlasov

Ingrid Pogányová                     44 hlasov

 

Za starostu obce bola zvolená Anna Giczeiová   

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Ján Karnók                      135 hlasov

2. Štefan Kohút                    107 hlasov

3. Margita Györgyová              98 hlasov

4. Ondrej Tóth                       95 hlasov

5. Mária Tuzová                     92 hlasov

 

Náhradníci, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Peter Árvai             82 hlasov

2. Štefan Seres           69 hlasov

3. Blažej Danko          60 hlasov

4. Štefan Danko         54 hlasov

 

Ďakujeme obyvateľom za účasť a zvolenej starostke a poslancom želáme úspešnú prácu.