Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne Obec Bretka

02.08.2012 14:35

Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne - Obec Bretka    výzvu na prekladanie ponúk najdete na stránke Úradu pre verejné obstarávanie Vestník č. 146/2012 zverejnené 1. 8. 2012 - 09040 - WY