Uverejnenie výsledkov

31.10.2022 08:36

Miestna - Mestská1) volebná komisi v

BRETKE

Uverejnenie výsledkov

volieb poslancovobecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva
a volieb starostu obce - primátoramesta - starostumestskejčasti1)

Miestna  - Mestská1)volebná komisia v Bretke, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1), ktoré sa konali 29. októbra 2022.

  1. Do Obecného - Mestského - Miestneho1)zastupiteľstva v Bretke boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana2)

 

  1. Csaba György, nezávislý kandidát
  2. Štefan Susányi, nezávislý kandidát
  3. Pavel Siman, nezávislý kandidát
  4. Viera Danková, PRINCÍP
  5. Zoltán Zula, nezávislý kandidát
  1. Za starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)Bretka
    bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana2)

MáriaVajda Susányi, nezávislý kandidát

 

V

Bretke

 

Dátum:

30.10.2022