Uložená zásielka

03.06.2021 11:12

Oznamujeme 

P. Vladimíra Bobovičová má uloženú poštovú zásielku na obecnom úrade.