Uložená zásielka

15.04.2021 09:48

P. Vladimíra Bobovičová má uloženú zásielku na obecnom úrade.