Testovanie - COVID19 - tesztelés

20.01.2021 09:54
Celoplošného testovanie na ochorenie COVID-19 v Bretke sa uskutoční v sobotu 23. januára 2021 v priestoroch kultúrneho domu v čase od 07.30 do 20.00 h.
Az országos COVID-19 tesztelés beretkei mintavételére 2021. január 23-án, szombaton kerül sor a helyi kultúrházban reggel 07.30 órától este 20.00 óráig.
           
Písmeno A - Ba, Bá  7:30 - 8:30      
Písmeno Bari 8:30 - 9:30      
Písmeno Be-C-Cs 9:30 - 10:30      
Písmeno Danko 10:30-11:45      
  OBED 12:00 - 13:00      
Písmeno F-G-GY 13:00-14:00      
Písmeno H, I 14:00-15:00      
Písmeno K,L,M,O,P,R 15:00-16:00      
Písmeno S, Sz, T 16:00-17:00      
Písmeno U, V 17:00-18:00      
  PRESTÁVKA 18:15 - 19:15      
Písmeno Z, ZS 19:15 - 19:45      
           
Posledný odber bude zdrealizovaný o 19:45.    
Az utolsó mintát 19:45-kor veszik le.