Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na rok 2014-2020

09.05.2016 19:08

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 -2020

scan0006.pdf (862167)
scan0007.pdf (649565)
scan0008.pdf (983070)
scan0009.pdf (822798)