Pozemkove upravy v katastnilnom uzemi Bretka

19.01.2023 07:27

Pozemkove upravy v katastnilnom uzemi Bretka

Pozvánka na  pracovné stretnutie predstavenstva účastníkov pozemkových úprav Bretka, konané dňa 30.01.2023 o 10:00 hodine v kultúrnom dome obce Bretka.