Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka

27.10.2022 09:23

Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka