Oznámenie o zverejnení návrhu - Pozemkový a lesný odbor

30.03.2022 13:30

Oznámenie o zverejnení návrhu všeobecných zásad funkčéo usporiadania územia 

v obvode pozemkových úprav v katasrálnom území Bretka