Oznámenie o zmene strategického dokumentu

05.02.2018 15:39

Oznámenie o zmene strategického dokumntu "Regionálna integrovaná územná stratgia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena" - zaslanie.