Odporúčanie regionálnej protiepidemickej komisie okresu Rožňava

16.11.2021 14:31

Odporúčanie regionálnej protiepidemickej komisie okresu Rožňava

Regionálna protiepidemická komisia dôrazne neodporúča organizáciu akýchkoľvek hromadných podujatí v okrese Rožňava, z dôvodu zlej pandemickej situácie. Napriek vysokej pozitivite testov a vysokému počtu nakazených sme sa rozhodli, že navrhneme, aby okres Rožňava zotrval  v Bordovej farbe (2. Stupni ohrozenia) z ekonomických dôvodov a z dôvodov, že nemocnica disponuje obmedzenou, ale zatiaľ postačujúcou kapacitou lôžok na COVID oddelení. Organizácia hromadných podujatí je však veľmi riziková činnosť, pri ktorej dochádza k zvýšenému riziku prenosu ochorenia COVID-19. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sme pripravení okamžite preradiť okres Rožňava do čiernej farby COVID automatu (3. Stupeň ohrozenia) avšak k tomuto kroku pristúpime až v momente, keď bude nemocnica požiadaná obsadiť COVID-ové lôžka pacientmi z iných regiónov. Napriek tomu, že Bordová farba na COVID automate umožňuje organizáciu hromadných podujatí, dôrazne vyzývame jednotlivcov aj organizácie, aby ich neorganizovali a zároveň sa na nich ani nezúčastňovali. Momentálne je naša „sloboda“ v rukách každého jednotlivca. Spoločne sa chráňme, dodržiavajme POCTIVO opatrenia a ukážme dávku pochopenia a solidarity. Je to len na nás.

Spoločné vyhlásenie odsúhlasili:

Mgr. Jozef Varga (RÚVZ Rožňava), Mgr. Zuzana Petiová (RÚVZ Rožňava), Ing. Viktor Halíř (NsP Rožňava), Mgr. Jaroslav Šíp (OÚ Rožňava), Pplk. Mgr. Ján Gettler (ORPZ RV), MVDr. Mgr. Štefan Bilík (RVaPS), Mgr. Richard Szöllös (ZŠ Zlatá, RV), Mgr. Ľuboš Lipták (SZŠ RV), Pplk. Ing. Florián Albert (HaZZ RV), Ing. Róbert Hanuštiak (MsP RV), Ing. Milan Timár (OÚ Rožňava), Mgr. Nikola Zicháčková (NsP Rožňava), Mgr. Alžbeta Tamásová (MÚ Rožňava), Ing. Ján Lach (MÚ Rožňava)

 

Za 45. kalendárny týždeň evidujeme spolu 574 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Je to vzostup počtu pozitívnych o 4% oproti predchádzajúcemu týždňu.

Vo vekovej skupine do 18 rokov bolo hlásených 115 prípadov (20% z celkového počtu) – čo znamená pokles oproti predchádzajúcemu týždňu

Vo vekovej skupine nad 65 rokov evidujeme 51 chorých (8,8% z celkového počtu) – čo znamená vzostup výskytu ochorenia oproti predchádzajúcemu týždňu.

Vekovo – špecifická chorobnosť sa nám postupne presúva z detí do produktívnej populácie, máme hlásené zvýšené výskyty pozitívnych aj medzi najväčšími zamestnávateľmi v okrese Rožňava

Nemocnica s Poliklinikou Rožňava hlásila počet pacientov k 15.11 34 hospitalizovaných na COVID oddelení (1 na UPV, 2 na Highflow, 12ti na oxygenoterapii)

Členovia regionálnej protiepidemickej komisie sa po dlhej diskusii zhodli na tom, že odporučíme vláde SR ponechať okres Rožňava ešte jeden týždeň v Bordovej farbe.