Obecný úrad

17.08.2011 10:38

Kancelária obecného úradu sa presťahovala do bývalej budovy obecného úradu č.d. 33.