Nyugdíjasnap - Deň dôchodcov 2014

09.10.2014 09:15

Október az idősek hónapja, ennek okán szeretettel várjuk kedves nyugdíjasainkat
2014. október 19-én, 15:00 órától a

Beretkei Nyugdíjas Napra

a helyi kultúrházba.

 

Obec Bretka pozýva všetkých dôchodcov na slávnosť pri príležitosti sviatku

Deň úcty k starším

ktorá sa bude konať 19. 10. 2014 o 15:00 h v kultúrnom dome

 

Program:

15:00    Köszöntő - Príhovor starostky obce

15:30    Kultúrműsor - Slávnostný program

17:00     Vacsora - Večera