Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2018

21.05.2019 11:58

Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2018 si môžete stiahnuť s kliknutím.

Príloha č. 1 - Hodnotenie programov záverečného účtu si môžete stiahnuť s kliknutím