Návrh rozpočtu za rok 2017

07.03.2017 21:02

Návrh rozpočtu za rok 2017 na stiahnutie: príjmová časť, výdavková časť