Návrh rozpočtu na rok 2015

10.08.2015 18:30

Návrh rozpočtu na rok 2015

Príjmová časť
Výdavková časť

Sumarizácia