Informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - asistent učiteľa

08.12.2017 14:41

Obec Bretka v zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca a zároveň    v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície  - Pedagogický asistent - asistent učiteľa