Dotazník pre tvorbu PHSR 2015 - 2020

13.04.2015 16:22

PHSR

Dotazník pre tvorbu PHSR, pre programovacie obdobie 2015 - 2020. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Dotazník vyplňte a doručte na obecný úrad do 30 . 4. 2015 osobne, alebo emailom na emailovú adresu obecbretka@centrum.skViac tu: https://www.obec-bretka.eu/samosprava/phsr/