COVID 19 info

26.10.2021 08:26

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Špitálska 3, 048 01  Rožňava

 

Vážení občania!

 

V rámci pravidelného informovania o zaočkovanostiproti ochoreniu COVID-19 Vám oznamujeme, že plná zaočkovanosťv našej republike je k 22.10.2021 na úrovni 42%. V okrese Rožňava dosahujeme k tomuto dátumu len 36% plnú zaočkovanosť z celkovej populácie okresu. Plná zaočkovanosť v našej obci je na úrovni 35 %.

Ak sa rozhodnete, že sa chcete dať zaočkovať, môžete sa zaregistrovať na stránke www. korona.gov.sk alebo prísť bez registrácie. Oznamujeme Vám, že v očkovacej ambulancii v NsP sv. Barbory v Rožňave v 43. týždni očkujú osoby nad 16 rokov veku aj bez objednania vakcínou Comirnaty (BioNTech-Pfizer) v stredu (27.10.2021) v čase 07.30-09.00 a v piatok (29.10.2021) v čase 07.30-09.00. Osoby vo veku 16-18 rokov musia prísť na očkovanie so svojím zákonným zástupcom.

V prípade záujmu o očkovanie detí (od 12 do16 rokov) bez registrácie je potrebné si termín dohodnúť  s p. Štérovou (0915 332 080 v prac. čase od 07.00-15.30) alebo môže prísť na očkovanie zákonný zástupca s dieťaťom bez objednania po ukončení očkovania osôb nad 16 rokov v stredu (27.10.2021) v čase  09.05-09.25 a v  piatok (29.10.2021) v čase  09.05-09.25. Obidva očkovacie dni po očkovaní detí, t. j. od 09.30-11.30 prebieha očkovanie 3. dávok u osôb, ktoré sú na toto očkovanie indikovaní (tzn. dostali notifikačnú sms, v ktorej im bude doručený aj PIN kód, potrebný pre dokončenie registrácie na stránke: www.korona.gov.sk).

Ak máte k téme očkovania ďalšie otázky, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo odborných pracovníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v pracovných dňoch od 08.00-14.00 na telefónnom čísle 0905 439 276.

Informácie o výjazdovom očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson&Johnson, ktoré realizuje Košický samosprávny kraj nájdete na stránke: https://web.vucke.sk/sk/

Informácie o očkovaní detí s vážnymi diagnózami od 5 rokov veku a  o očkovaní 3. dávkou nájdete tiež na stránke www.korona.gov.sk .

Ak sa chcete zaočkovať, ale neviete sa na očkovanie dostaviť, kontaktujte prosím vedenie samosprávy Vašej obce.

 

Vážení občania, touto cestou Vás prosíme, aby ste naďalej dodržiavali opatrenia, aby ste počúvali odborníkov  a aby ste sa dali čím skôr proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať.

Ďakujeme Vám!

 

V Rožňave, 25.10.2021

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Rožňave

Špitálska 3

                                                                                                                                        Rožňava