Svetový deň zdravia - Egészségügyi világnap

07.04.2016 23:20

Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia v roku 2016 je zvýšenie povedomia ľudí o cukrovke. Cukrovka je chronické metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou glukózy /cukru/ v krvi, ktorá môže časom viesť k vážnemu poškodeniu ciev srdca, mozgu, očí, obličiek, dolných končatín a k poškodeniu nervov. Výskyt cukrovky sa  neustále zvyšuje a to najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.  Tento nárast je z veľkej časti spôsobený zvýšenou mierou nadváhy a obezity a nedostatkom fyzickej aktivity, a to aj u detí.

            Cukrovka obidvoch foriem /1. aj 2. typ/  je vážnym zdravotným, sociálnym a ekonomickým problémom nielen chorého jednotlivca a jeho rodiny, ale prináša vážne negatívne dôsledky pre celú spoločnosť. Zastavenie vzostupu cukrovky je podmienené postojom, prístupom a iniciatívou nás všetkých – jednotlivcov, rodín, zdravotníkov, samospráv, predškolských a školských zariadení,  pracovísk, voľnočasových stredísk a tvorcov  politík.

            Manažment prevencie a liečby tejto choroby je postavený na 4 základných pilieroch. Svetová zdravotnícka organizácia nám odporúča:

 

1. Jesť zdravo

Zdravá strava s vysokým obsahom ovocia a zeleniny a nízkym obsahom cukru a nasýtených tukov môže zabrániť vzniku diabetu 2. typu, a tiež pomáha ľuďom zvládať obidva typy cukrovky, ak ju už majú.

 

2. Byť aktívny

Byť fyzicky aktívny = mať pohybovú aktivitu  aspoň 30 minút denne, miernej intenzity po väčšinu dní v týždni. Fyzická aktivita má veľký význam v  prevencii cukrovky 2. typu a jej komplikácií, rovnako pomáha ľuďom lepšie zvládať cukrovku obidvoch typov, ak ju už majú.

 

3. V prípade pochybností skontrolovať!

Príznaky cukrovky zahŕňajú smäd, hlad, úbytok na telesnej hmotnosti, únavu a rozmazané videnie. Avšak, mnoho ľudí, ktorí majú cukrovku,  nemajú takmer žiadne príznaky. Ak si myslíte, že môžete mať cukrovku, konzultujte čo najskôr svoje podozrenie s Vaším ošetrujúcim lekárom.

 

4. Dodržiavať liečebný plán

V súčasnosti  existuje efektívna kontrola cukrovky a regulácie cukru v krvi, a to aj prostredníctvom zdravej, vyváženej a pestrej stravy,  fyzickej aktivity, užívaním predpísaných  liekov, kontroly krvného tlaku  a vylúčením  užívania tabaku. Vo veľkej väčšine môže človek s cukrovkou prežiť kvalitný život, ak vie, môže a chce  dodržiavať svoj liečebný plán.

 

Zastavenie vzostupu cukrovky je ťažká úloha. Nie je to však nemožné, ak sa práve Vy rozhodnete, že začnete žiť zdravšie.  

 

                                                                                             

                                                                                              Mgr. Silvia Lengová

                                                                                              oddelenie výchovy k zdraviu

                                                                                              RÚVZ so sídlom v Rožňave