Svetový deň vody

11.03.2016 18:15

Svetový deň vody

11.03.2016 18:15

 

 

 

 

22. marec 2016 – Svetový deň vody

 

 

22. marec je Svetovým dňom vody. Oslava dňa vody je každoročne tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Témou Svetového dňa vody sa na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov pre rok 2016 stala „Voda a zamestnanosť “, ktorá poukazuje na prepojenie vody so všetkými oblasťami života, v tomto prípade s oblasťami  pracovnými.

Svetový deň vody môže byť pre každého z nás dňom na zamyslenie sa nad významom vody, a to predovšetkým pre zdravie človeka. Pitná voda obsahuje látky a stopové prvky, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie nášho organizmu. Pitnú vodu nemôže nič nahradiť. Životné procesy sa odohrávajú vo vodnom prostredí telových tekutín, ktoré tvoria takmer dve tretiny ľudského tela. Voda sa zúčastňuje na látkovej premene, má významnú úlohu pri termoregulácii organizmu. Poznáte to. Zrazu Vás bolí hlava a ani netušíte prečo. Málokedy Vás napadne, že to môže súvisieť i s nedostatkom vody. Nezabúdajme, že správnym pitným režimom bojujeme proti chorobám, únave i depresii.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave sa každoročne zapája do osláv Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako najdôležitejšej súčasti života človeka.

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2016 budú v dňoch 21. až 23. marca 2016 odborní zamestnanci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia tunajšieho úradu v čase od 8.00 do 14.00 hod. všetkým záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle: 058/7323257,58, klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou.

 

 

V Rožňave, dňa 10.03.2016

                                                                     

                                                                                                   Ing. Jana Hricková

                                                                                              vedúca oddelenia HŽPaZ

                                                                                            RÚVZ so sídlom v Rožňave