Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy s VJM v Silica

13.06.2017 09:25

 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) do Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarksým - Alapiskola. Silica - Szilice