Svetový deň vody

17.03.2015 16:42
22. marec 2015 – Svetový deň vody
 
Viete že 22. marec je Svetovým dňom vody? Od roku 1993 členské štáty Organizácie 
 
spojených národov každoročne 22. marca prostredníctvom konkrétnych aktivít propagujú 
 
tému, bezprostredne súvisiacu s vodou. Témou Svetového dňa vody sa v roku 2015 
 
stala „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami 
 
života. Ľudia si uvedomujú, že sa pitná voda stáva stále vzácnejšou a nie je jej všade dostatok, 
 
čo je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Niektorí z nás možno nevedia, že 
 
ani v súčasnej dobe takmer miliarda ľudí na celom svete nemá prístup k „zdravej“ pitnej vode. 
 
22. marec je príležitosťou vnímať vodu troch inak, nie ako niečo samozrejmé, čo 
 
je tu s nami každý deň, čo tečie, ak pootočíme vodovodným kohútikom. Voda je vzácnym 
 
bohatstvom, ktoré na Slovensku zatiaľ máme. Svetový deň vody môže byť pre každého 
 
z nás dňom na zamyslenie sa nad významom vody, a to predovšetkým pre zdravie človeka. 
 
Pitná voda je najzdravším nápojom s vyváženým a optimálnym pomerom minerálnych látok 
 
v množstve vhodnom a potrebnom pre ľudský organizmus.
 
Moderný človek čoraz viac vzďaľujúci sa prírode akoby zabúdal na životodarnú 
 
a osviežujúcu silu „čistej“ vody. Pitnú vodu nemôže nič nahradiť. Pitnú vodu si treba vážiť 
 
a chrániť, zamyslite sa, čo preto môžete urobiť VY ! 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave sa každoročne zapája 
 
do osláv Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti 
 
k informáciám o pitnej vode, ako najdôležitejšej súčasti života človeka. 
 
Pri príležitosti Svetového dňa vody 2015 budú v dňoch 20. marca 2015 a 23. marca 2015
 
odborní zamestnanci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia tunajšieho úradu 
 
v čase od 8.00 do 14.00 hod. všetkým záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky 
 
na telefónnom čísle: 058/7323257,58, klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné 
 
poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných 
 
vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou.
 
V Rožňave, dňa 13.03.2015
 
 Ing. Jana Hricková
 
vedúca oddelenia HŽPaZ
 
Na stiahnutie: Svetový deň vody